Galeria e artit

Galeria

e artit

Një natyrë e ndjeshme, artistike, shfaq talentin për pikturë që në moshë fare të vogël, frekuenton gjatë shkollimit fillor kurse pikture në rrethe artistike për fëmijë.
Gjatë shkollimit të mëtejshëm sidomos universitar, punon në mënyrë auto-didakte në pikturë dhe ndjehet i gatshëm të punojë mbi modelin si figurë njerëzore dhe natyrën e qetë. Më vonë peisazhi zë një vend të rëndesishëm në krijimtarinë artistike të Gëzim Musliakës.
Pasioni dhe dashuria për pikturën kulmon ne dy ekspozita kryesore ne 2005 pranë “Qendrës Ndërkombatare të Kulturës” dhe në 2007 në Galerinë Kombetare të Arteve në Tiranë.
Studioja e pikturës që prej 2010 ndodhet ne vilën ku është Gourmet Restaurant Marchesi, dhe chef Gëzimi punon me të njëjtin pasion dhe dëshirë mbi telojo, tani ndodhet më afër natyrës, peisazhit, kërkon ngjyrën, studion fenomenin, arrendon çdo detaj të vilës së tij së bashku me anëtarët e familjes , e cila në fakt është galeria e punimeve të tij.